tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: glo2@o2.pl Kontrast Standard
A A A

Kasia i Tomek na Olimpiadzie Geograficznej

Kasia Kaszyńska z 2d i Tomek Budner  z 3a decyzją Komitetu Okręgowego XLV Olimpiady Geograficznej będą reprezentować nasze liceum w zawodach II stopnia.

Tę decyzję podjęto na podstawie oceny prac napisanych w etapie szkolnym. Kasia zaprojektowała wycieczkę geobotaniczną w okolicach Wągrowca,  a Tomek porównał dolinę Małej Wełny z sąsiadującą wysoczyzną. Samodzielnie prowadzili prace w terenie oraz współpracowali z urzędnikami, przeszukiwali biblioteki i zasoby internetowe  w celu pozyskania odpowiednich materiałów. Z ciekawością obserwowałam postępy ich prac i odkrywałam z autorami osobliwości opisywanych miejsc.

 Nasi olimpijczycy bardzo dobrze poradzili sobie z trudnym wyzwaniem, jakim jest pisanie prac na olimpiadę geograficzną, które układem treści przypominają prace magisterskie, a uzupełnieniem opisów są fotografie, wykresy, mapy i tabele.

Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedyną szkołą z Gniezna biorącą udział w tej olimpiadzie, a Polacy zajmują wysokie miejsca w zawodach międzynarodowych.

Wiem, że testy II etapu są bardzo trudne, życzę Kasi i Tomkowi szczęścia, pamiętając, że olimpiada to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim przygoda  i ciekawe doświadczenie.

 

Honorata Grochowska