tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: sekretariat@2lo.powiat-gniezno.pl Kontrast Standard
A A A

Wolontariat informacje

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU, LATA 2010-2019 (opiekunki: J.Basińska)

DZIAŁANIA SZKOLNE:
٠ działania uczniowskie promujące pomoc lokalną Wolontariatu: plakaty, akcje plastyczne, szkolne akcje uczniowskie: sprzedaż drobnych przedmiotów wypieków, loterie itp.
٠ szkolna pomoc dla uczniów wymagających szczególnej troski (wsparcie psychologiczne i finansowe), corocznie

https://www.facebook.com/2lo.gniezno.dabrowka/videos/261361521640715/

DZIAŁANIA DLA ŚRODOWISK LOKALNYCH:
٠ akcja „Mikołaj przyjedzie” – pomoc dla wielodzietnej rodziny wskazanej przez PCK (2015, 2016,2017)
٠ pomoc wolontariuszy przy organizacji IV Zjazdu Dużej Rodziny
٠ coroczna akcja pomocy na rzecz „Szlachetnej Paczki” – pomoc potrzebującym rodzinom
٠ coroczne akcje pomocy zwierzętom przed okresem zimowym (karma i okrycia na czas zimy)
٠ „Świąteczna paczka dla gnieźnieńskiego Domu Dziecka” – akcja zima 2019