tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: glo2@o2.pl Kontrast Standard
A A A

Wyróżnienie

Pani Urszula Stefania Kaczmarek jest zasłużonym dla społeczności regionu nauczycielem. Przez ponad trzydzieści lat wykonywała zawód nauczyciela chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie. W nauczanie i wychowanie zawsze wkładała wiele wysiłku, cechując się przy tym wytrwałością i cierpliwością. Dla swoich uczniów była i nadal jest mistrzem i autorytetem. W dniu 25 września podczas uroczystej gali podsumowującej konkursy Szkoła Roku i Nauczyciel Roku otrzymała odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Gratulujemy!