tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: glo2@o2.pl Kontrast Standard
A A A

INNOWACJA PO ANGIELSKU

W czerwcu 2019r. zakończyła się realizacja innowacji metodycznej prowadzonej od września 2018r. w grupie o najwyższym poziomie zaawansowania języka angielskiego 2AR1, która składa się z uczniów klas 2a i 2b. Osoby te są również członkami Klubu Międzynarodowego. Głównymi celami projektu były:

 • polepszenie i pogłębienie umiejętności i kompetencji językowych oraz komunikacyjnych uczniów
 • nauczenie wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce
 • uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego
 • ukazanie różnych strategii skutecznego uczenia się języka
 • poszerzenie wiedzy z zakresu różnych, poza j.angielskim, dziedzin – tzw. uczenie się holistyczne

W ramach działań innowacyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat wdrażane były następujące zadania i metody podczas zajęć z języka angielskiego:

 • Metody oparte na zadaniu – tzw. Task-based learning
 • Metody CLIL – omawianie zagadnień z innych dziedzin, np. nauk ścisłych czy humanistycznych w j. angielskim
 • Metody CALL (Computer Assisted Language Learning) – wykorzystanie komputerów i smartfonów podczas lekcji j. angielskiego np. do tworzenia prezentacji, projektów czy ćwiczeń na różnorodnych platformach do nauki języków
 • wykorzystanie materiałów zawierających element komiczny, np. dowcipy w języku angielskim, filmy i seriale komediowe
 • gry i quizy językowe, np. na platformie internetowej “Quizizz”, teleturnieje przygotowane przez nauczyciela, gry planszowe
 • projekty indywidualne i grupowe, w tym projekty międzynarodowe
 • prezentacje i warsztaty przygotowane przez uczniów na interesujące ich tematy
 • debaty oxfordzkie, dyskusje
 • tworzenie filmików w języku angielskim
 • ćwiczenia leksykalno – gramatyczne online
 • wykorzystanie piosenek, lektur, filmów, seriali, dokumentów, gier komputerowych na lekcjach i w domu
 • zapraszanie na lekcje osób z innych krajów porozumiewających się w języku angielskim
 • spotkania i zajęcia z wolontariuszami z całego świata podczas tygodniowych warsztatów “Euroweek” w Kotlinie Kłodzkiej
 • tworzenie realnych sytuacji komunikacyjnych w klasie, tzw. ‘role-play’ czyli odgrywanie ról
 • udział w warsztatach i wykładach prowadzonych w j. angielskim
 • udział w konkursach językowych

Wszystkie cele założone w momencie wprowadzania działań innowacyjnych zostały osiągnięte. Uczniowie poszerzyli kluczowe kompetencje, zarówno językowe jak i inne niezbędne w dzisiejszym świecie oraz w ich przyszłym życiu zawodowym. Działania innowacyjne będą realizowane w kolejnych latach, gdyż ich skuteczność została potwierdzona podczas ewaluacji.

Źródło: Marta Krówczyńska