tel: 61 426 13 44 lub tel. 781 861 589 e-mail: glo2@o2.pl Kontrast Standard
A A A

Euroweek

Szczęśliwi oraz bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia wróciliśmy z obozu szkoleniowego “Euroweek – Szkoła Liderów” w Lądku – Zdroju na Ziemi Kłodzkiej, który odbył się w dniach 20 -24 marca 2018r. “Euroweek” jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa współczesnej Europy i świata. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy z Gruzji, Indonezji, Filipin, Peru, Indii, Łotwy, Litwy, Pakistanu, Włoch, Ukrainy i Ugandy.

 Podczas trwania programu zostaliśmy przeszkoleni w następującym zakresie: konferencja prasowa, leadership (przewodzenie), praca i motywacja w grupie, prowadzenie negocjacji, prowadzenie autoprezentacji, debata, rola w grupie, szok kulturowy oraz dyskusja w grupie. Poza doskonaleniem umiejętności społecznych i zawodowych, mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach dotyczących krajów z których pochodzili wolontariusze. Dzięki temu mogliśmy poznać bliżej kraje z różnych kontynentów, ich położenie geograficzne, tradycje, historię i podstawowe zwroty. W ten sposób wolontariusze uczyli nas akceptacji różnorodności kulturowej oraz rozbudzali nasze zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem. Warsztaty i prezentacje prowadzone były w języku angielskim, co pozwoliło nam doskonalić sprawności językowe, a dzięki codziennym kontaktom z wolontariuszami, mogliśmy przełamać barierę językową i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość poznania miast Kotliny Kłodzkiej podczas wycieczki do Kłodzka oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Uwieńczeniem kilkudniowego szkolenia było wręczenie uczestnikom i nauczycielom certyfikatów, a następnie wspólna ewaluacja warsztatów.